© Lars Jonsson, larsvinsida.vininfo.nu
 

Vinområden  (Tyskland).
[  
Allmänt /  Kvalitetsindelning /  Druvor /  Områden (inkl. karta)  ]


[   Ahr  /  Mittelrhein  /  Mosel  /  Nahe  /  Rheingau  / 
Rheinhessen  /  Pfalz  /  Hessische Bergstrasse  /  Franken  / 
Baden  /  Wurttemberg  /  Saale-Unstrut  /  Sachsen  ]


Allmänt  (Tyskland).
[  
Allmänt /  Kvalitetsindelning /  Druvor /  Områden (inkl. karta)  ]

Tyskland är ett betydande vinproducerande land, världens nionde största, och producerar runt 8.4 miljoner hektoliter vin per år (jmf. med; Italien 49.1 milj, Frankrike 46.7 milj, Spanien 40.7 milj, USA 22.8 milj, Australien 10.9 milj, Argentina 10.8 milj, Sydafrika 10.8 milj och Chile 10.3 milj).  Siffrorna gäller för år 2020 och kommer från OIV - Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.

För år 2020 var produktionen alltså på 8,4 miljoner hektoliter och den uppdlade arealen på 100 705 ha.  Av den totala produktionen så var hela 96% kvalitetsvin (2/3-delar Qualitätswein, 1/3 Prädikatswein) och 4% lantvin/bordsvin (Landwein/Deutscher Wein).  67.3% var vitt vin och (faktiskt! hela) 32.7% var rött (och rosé) vin.  Siffrorna kommer från Deutsches Weininstitut och gäller år 2020.

När det gäller druvor så odlas en mängd olika druvsorter i Tyskland men när det gäller kvalitetsviner så dominerar den gröna druvsorten Riesling stort för vita viner och den blå Spätburgunder (Pinot Noir) när det gäller de röda.  Den enda andra kvalitetsdruva som generellt ger högkvalitativa viner är gröna Silvaner som dominerar i vinregionen Franken.  Spätburgunder är den i särklass mest odlade druvan i Ahr och Baden, gröna mediokra Müller-Thurgau den mest odlade i Saale-Unstrut, medan Riesling är den mest odlade i övriga vinregioner.  Se mer under druvor nedan.

Vinerna/vindruvorna odlas i huvudsakligen i sydvästra delen av landet längs floderna Rhen och Mosel med sina bifloder (Ahr, Nahe, Main, Saar och Ruwer, på branta sluttningar mot syd och sydväst, skyddade mot väder och vind.  Tyskland är, tillsammans med Canada, världens nordligaste vinland som producerar kvalitetsviner.  Hade det inte varit för golfströmmen och flodsystemen så hade det inte, trots gynnsamma lägen, gått att odla vin här.

Många tyska viner är idag både torra och fylliga men de traditionella lättare, alkoholsvagare, halvtorra till halvsöta vinerna är fortfarande vanliga.  År 2020 så producerades exempelvis ungefär lika mycket torra (trocken) som halvtorra till söta (halbtrocken, lieblich, süß) viner även om det inte syns på Systembolagets hyllor där de torra vinerna dominerar.  Enda motsvarigheten till de tyska vinerna hittar du i Alsace, i nordöstra Frankrike, där man visserligen använder samma druvsorter, men där vinerna ändå skiljer sig åt.  Detta då tyskarna traditionellt mer strävat efter sötma där fransmännen strävat efter styrka.  Något som förändrat sig de senaste 30 åren då trenden i Tyskland har varit att gå mot torrare viner.  En annan trend som redan berörts är den ökade produktionen av rött vin som dock (de senaste åren) verkar ha stannat av på en andel strax över 30%.

Tittar man på hela tyska vinproduktionen efter indelningen efter söthetsnivåerna; trocken, halbtrocken, lieblich/süss så var (2020) ungefär 51% av produktionen av torra viner (trocken), 21% av halvtorra (halbtrocken) och 28% av halvsöta/söta (lieblich/süss).  Att jämföra med 2009 då 40% var torra, 24% halvtorra och 35% halvsöta/söta.

Torra tyska viner hittar du framförallt i Rheingau (VDP viner), Pfalz och Franken, halvtorra/halvsöta viner främst i Mosel, och röda viner främst i Pfalz, Rheingau, Ahr och Baden.

Tysk indelning av vinområden.

Tyskland består av 13 vinregioner, Anbaugebiet, för kvalitetsviner (Qualitätswein/Prädikatswein) och 26 regioner för lantviner (Landwein).  När man pratar om tyska vinregioner så är det de 13 kvalitetsregionerna man pratar om.

Vinregion (Anbaugebiet): Produktion [hl]: Areal [ha]:
Ahr
Baden
Franken
Hessische Bergstrasse
Mittelrhein
Mosel
Nahe
Pfalz
Rheingau
Rheinhessen
Saale-Unstrut
Sachsen
Würtemberg
Övrigt:
--------
Totalt:
 
40 148
1 092 880
263 064
34 305
28 050
1 422 331
202 682
1 752 706
232 676
2 531 524
31 944
21 598
744 173
7 144
--------
8 405 195
 
552
15 509
6 144
452
457
8 513
4 150
23 115
3 137
26 148
788
499
11 131
110
--------
100 705
 
[ gäller 2020, källa:  Deutsches Weininstitut ]

De 13 vinregionerna, Anbaugebiet, för kvalitetsvin (Qualitätswein/prädikatswein) är uppdelade i 39 st deldistrikt, Bereiche, som i sin tur delas i 167 st samlingslägen, Grosslage.  Ett Grosslage är i sin tur ett stort område som oftast omfattar flera kommuner, bestående av byar och i sista hand 2658 st enskilda vingårdar/vingårdslägen, Einzellage.
(Obs!, denna indelningen är något förändrad i 2021 års tillägg till den tyska vinlagen, se mer under Vinlagen/Kvalitetsindelning nedan.)

Alltså:
  13 st Anbaugebiete (-vinregioner)
      39 st Bereiche (-deldistrikt)
          167 st Grosslagen (-samlingslägen)
              2658 st Einzellagen (-vingård/vingårdsläge)

Denna hemsida ("Tyskland") är helt uppbyggd efter indelningen efter kvalitetsvinerna, dvs kring de 13 st vinregionerna (se kartan).  På varje vinregions "hemsida" så finns det, förutom en beskrivning av vinregionen, listat (i tabell) områdets olika deldistrikt, samlingslägen, samt de mest berömda byarna.

De mest kända regionerna och de som gör de mest erkända vinerna är Mosel, Rheingau, Pfalz och Franken.  Riesling druvan härskar när det gäller vita kvalitetsviner och dominerar i Mosel, Rheingau och Pfalz, följt av Silvaner som dominerar i Franken.  När det gäller röda viner så är Spärburgunder (Pinot Noir) både den mest odlade blå druvan och den som gör bäst viner.  Såväl Pfalz, Rheingau och Ahr gör bra viner på Spätburgunder.

Vinifikation.

På grund av den höga syran och den låga halten av naturligt socker i tyskt vin så förekommer två olika sätt att få upp sockermängden / alkoholhalten, anreicherung (chaptalisering) och tillsatts av süssreserve.

Chaptalisering (anreicherung) innebär att man tillsätter socker till den ojästa musten för att på så sätt kunna få upp alkoholhalten vid jäsning (upp till 4.5 %).  Chaptalisering används allmänt och är tillåten upp till och med kvalitetsviner (Qualitätswein) utan prädikat.  Prädikatsviner är aldrig chaptaliserade.

Süssreserve däremot, innebär att man korrigerar balansen i vinet ("motverkar" den höga syran), genom man tillsätter ojäst steril druvmust till det färdigjästa vinet.  Süssreserve är även tillåtet för prädikatsviner och får användas upp till Auslese kvalitet.  Druvmusten som används måste vara av samma kvalitet som vinet och helst komma från både samma druvsort och samma läge, einzellage.  Man får maximalt sätta till druvmust motsvarande 25 % av vinet.

För att få ange druvsorten på etiketten krävs att minst 85% av vinet är framställt på nämnda druvsort.

 


Vinlagen/Kvalitetsklasser.
[   Allmänt /  Kvalitetsindelning /  Druvor /  Områden (inkl. karta)  ]

2021 kom en revidering (den tionde) av vinlagen som är från 1971.  Annars så tillkom den första nationella vinlagen redan 1892.  2021 års vinlag (revision) är bindande fr.o.m. årgång 2026.

I och med vinlagen 1971 så skapades det som gällt tills nu, dvs systemet med kvalitetsbedömning baserat/grundat på mognadsgraden(mustvikten, sockerinnehållet) och indelningen av vinregionerna (Anbaugebiete) i deldestrikt (Bereiche), samlingslägen (Großlagen), och i vingårdar/lägen (Einzellagen).  Fram tills nu har så revideringarna bl.a. omfattat begränsningar av skördeuttagen, gränser för mustvikter, tillkomsten av kvalitetsbeteckningarna Classic och Selection. 

Det nya med revideringen som kom 2021 är att man i högsta klassen, Qualitätswein, lyfter in såväl en hierarkibaserad "provenienstrappa" som VDP sammanslutningens klassificering av enskilda vingårdar/vingårdslägen som Großes Gewächs och Erstes Gewächs.  Detta vid sidan om Prädikatswein som kommer finnas kvar parallellt för halvtorra till söta viner, och vara ett frivilligt val för torra viner.  Bereiche och Großlagen försvinner och ersätts av Region.  Se mer under "kvalitetsvin" nedan.

Det finns tre huvudsakliga kvalitetsklasser:

 

Wein mit geschützter ursprungsbezeichnung (g.U.).
(Vin från skyddat ursprungsbetecknat område (PDO) - "kvalitetsvin")

 » Qualitätswein  //  Prädikatswein
     » Lage
         » Großes Gewächs ("grand cru")
         » Erstes Gewächs ("premier cru")
         » Einzellage (vingård/vingårdsläge)
     » Ort
     » Region (tidigare Bereiche/Großlagen)
     » Anbaugebiet

Detta är den högsta klassen, kvalitetsvin, och benämns Qualitätswein.  I denna klass så finns numera, efter revideringen 2021, två hierarkiska trappor (pyramider), med snävare definerade ursprungsområden och högre potentiell kvalitet ju högre upp man kommer. 

Det nya med de hieraskiska trapporna är att kvalitetsbedömningen av tyska viner hädanefter mer kommer grunda sig på "proveniens", på att rangordna efter "terroir" som i Frankrike, och inte förlita sig på mustvikten (sockerinnehållet, mognadsgraden) som gällt hitintills.  Principen bygger på att ett vins karaktär, den potentiella kvaliteten, mer bestäms av faktorer såsom jordmån, solexponering och lokalt klimat än av hur moget, eller övermoget, ett vin är.  I den första trappan, Qualitätsweine-trappan, så rangordnas vinerna från Anbaugebiet, Region, Ort och slutligen till Lage, dvs till allt snävare definierade ursprungsområden.  När det gäller den andra trappan, Lagenweine-trappan, så rangordnas vingårdar från Lage i den förra trappan till antingen Einzellage, Erstes Gewächs (motsvarande frankrikes "premier cru") eller Großes Gewächs ("grand cru").  Se de två ursprungspyramiderna (herkunftspyramide) nedan.

Jag har genomgående på sidorna om Tyskland använt vinregion för Anbaugebiet, vilket även Deutsches Weininstitut gör på sin engelska sida.  Detta blir problematisk när man nu ändrar i vinlagen så att deldestrikt får en tysk benämning Region.  Anbaugebiet betyder ungefär uppodlad yta/area så en korrektare benämning hade kanske varit vinodlingsområde istället för vinregion.

Prädikatswein då?  Jo, begreppet finns kvar men blir mer frivilligt att använda vilket gör att det nog mest kommer att användas av producenter som gör de mer traditionella halvtorra, halvsöta och söta vinerna.  Beteckningarna Erstes Gewächs och Großes Gewächs kommer nämligen bara att gälla torra viner.

Prädikaten är desamma som förr och korrelerar till minsta tillåtna mustvikt för respektive prädikat;  Från Kabinett med lägsta definierade mustvikt till Spätlese med högre mustvikt, Auslese, Beerenauslese, Eiswein o.s.v. till Trockenbeerenauslese med högsta mustvikt.  För att överhuvudtaget kvalificera sig till kvalitetsvinsnivån så måste minst mognadsgraden (mustvikten) för Kabinett uppfyllas.  Eiswein är en kuriositet som görs av druvor av Beerenauslese kvalitet (utan ädelröta) som har fått frysa på vinstocken (måste plockas frysta vid minst -7°C och pressas vid minus grader).  Detta ger ett mycket sött och speciellt vin.

Oechslegrader (Oeº) beskriver hur många mer gram en liter druvsaft väger jämfört med vatten. Mervikten representerar bl.a. mineraler och socker.  Högre sockerhalt ger högre alkoholhalt samtidigt som det ger ett fylligare och mer smakrikt vin.  Metoden har sitt ursprung i ett system som uppfanns av J.J.  Reuss från Württemberg, och förfinades på 1830-talet av apotekaren Ferdinand Oechsle.

Kvalitetsvinerna, både Qualitätswein och Prädikatswein, genomgår en kvalitetskontroll i tre moment (skördekontroll, laboratorieanalys och sensorisk provning) innan dom blir godkända och får ett s.k. Amtliche Prüfungsnummer (AP-nummer), se mer nedan. 

Vidare står kvalitetsvinerna för mer än 95 % av produktionen vilket gör att nedanstående två kvalitetsklasser är tämligen såväl oviktiga som ointressanta.  Har nog aldrig druckit ett tyskt lantvin, än mindre ett bordsvin...

 

Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.).
(Vin med skyddat geofrafiskt ursprung (PGI) -"lantvin")

 » Landwein

Landwein (lantvin) är en relativt ny nivå, från 1982, mellan Qualitätswein och Deutscher Wein.  Klassen är skapad med franska Vin de Pays som förebild.  Vinet måste vara torrt (trocken) eller halvtorrt (halbtrocken), vara regionstypiskt, och komma från ett av de 26 sk Landwein regionerna (vilket även måste deklareras på etiketten).  Ort-/bynamn och vingård får inte deklareras.  Den resulterande alkoholhalten måste hålla minst 9%.  Vinerna får förstärkas genom chaptalisering.

 

Wein ohne geschützte Herkunft.
(Vin utan geografiskt ursprung - "bordsvin")

 » Deutscher Wein

Deutscher Wein är den enklaste klassen och består av ordinärt bordsvin.  Regelverket är enkelt.  Ingående mustvikt är den lägsta för tyska viner.  Den resulterande alkoholhalten skall hålla minst 8.5% och det med en totalhalt "syra" på minst 4.5 gram/liter.  Trots dom låga kraven så får vinerna "förstärkas" antingen genom vakuumevaporering av druvmusten eller genom chaptalisering.  Druvsort får deklareras på etiketten.  Helt enkelt viner som görs på otillräckligt mogna druvor.  Undvik!

 

Qualitätswein Selection. 

Selection är tillsammans med Classic två nya kvalitetsbeteckningar från år 2000 för torra viner gjorda på för regionen typiska druvsorter.  Selection har krav på lägre skördeuttag (60 hl/ha) och mindre restsocker (12 g/L för Riesling, 9 g/L för övriga druvsorter) än Classic.  Dessutom måste druvorna skördas manuellt och vid en potentiell alkoholhalt på 12.2%. 

Qualitätswein Classic. 

För Classic gäller istället att vinerna måste ha mindre restsocker än 15 g/L och att vinerna görs på druvor skördade vid en potentiell alkoholhalt på minst 12%.  I Mosel-Saar-Ruwer gäller istället en lägsta potentiell alkoholhalt på 11.5%.  Även här gäller alltså att beteckningen är för torra viner gjorda på för regionen typiska druvsorter.  Obs! att det delvis gäller olika druvsorter än jämfört med Selection ovan.

Förrutom kvalitetsindelningen så specificeras ibland också sockerinnehållet på etiketten såsom;  Trocken - torr, sockerhalt på högst 9 gram per liter (jmf. med Frankrikes 2 gram per liter), Halbtrocken - sockerhalt på högst 18 gram per liter ("off dry" på engelska), Lieblich - halvsöt (halvtorr enl. systembolaget), sockerhalt på högst 45 gram per liter, och slutligen Süss - sockerhalt överstigande 45 gram per liter.

 

Utmärkelser (sigill, priser). 

Amtliche Prüfungsnummer (AP-nummer).  Kvalitetsvinerna (Både Qualitätswein och Prädikatswein) genomgår en kvalitetskontrol i tre moment (skördekontroll, laboratorieanalys och sensorisk provning) innan dom blir godkända och får ett sk. Amtliche Prüfungsnummer (AP-nummer).  Vinerna poängsätts på en femgradig skala (1-5) och för att godkännas måste vinet få minst 1.5 poäng.  Varje sats som buteljeras får ett eget AP-nummer.

Deutsches Weinsiegel.  Godkända kvalitetsviner kan hos den lokala lantbrukskommissionen ansöka om Deutsches Weinsiegel.  Gränsen för att få ett sigill ligger på 2.5 poäng.  Sigillets färg anger söthetsgraden, gult betecknar ett torrt vin, grönt ett halvtorrt, och rött är slutligen ett allmänt sigill.  De bästa vinerna, minst 3 poäng, kan gå vidare och ansöka om Kammerpreismünze.  För att få medalj krävs, 4.5 p för guld, 4 p för silver och 3.5 p för brons.

DLG, Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft.  De allra bästa vinerna från hela tyskland kan gå vidare till en tävling anordnad av Tysklands lantbrukssällskap, Deutsches Lantwirtschaftsgesellschaft (DLG).  De bästa vinerna får DLG's förtjänsttecken.  5 poäng krävs för Goldener Preis Extra, 4.5 p för Guld, 4 p för silver och 3.5 p för brons.

Vintyper. 

Liebfraumilch är ett "kvalitetsvin" som ensamt är "skyldigt" till det dåliga ryckte som tyska viner har bland många.  Detta halvsöta (Lieblich) vin är huvudsakligen (till minst 70 %) gjort på druvorna;  Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner och Kerner (en, några eller alla).  Fyra av kvalitetsdistrikten får göra Liebfraumilch, men dominerar gör Rheinhessen och Pfalz.  De andra distrikten är Rheingau och Nahe.  Se mer under Rheinhessen

Rotling är ett vin gjort på en blandning av vita och röda druvor, som pressas och jäses (tillsammans) på samma sätt som för vitt vin.  Schillerwein är en rotlingvariant från Württemberg.  Badisch Rotgold är ännu en liknande variant, denna gång från Baden gjort på en blandning av druvorna Grauburgunder (Ruländer, Pinot Gris) och Spätburgunder.

Weissherbst är en typ av rosévin gjort endast på röda druvor.  Endast en druvsort får användas och måste då anges.  Weissherbst var från början ett botrytiserat vin.

Deutscher Sekt är mousserande vin gjort på vin producerat i Tyskland.  Om vinet består till minst 85 % av en druvsort, så får denna anges på etiketten.  Söthetsgraden följer EU-reglerna, dvs. extra brut (= torr), brut, trocken, halbtrocken, mild (= söt).

Övrigt. 

VDP (Verband Deutscher Prädikatsweingüter) är en förening av Tysklands "bästa" ungefär 200 vinproducenter.  VDP har regionala avdelningar där kanske VDP Rheingau är den mest kända.  De kvalitetsfordringar som VDP ställer på sina medlemmar är mycket strängare än kraven från vinlagen.  Sedan 2002 har man dessutom även gjort en egen klassificering som i likhet med Bordeaux och Bourgogne i Frankrike utnämnt extraordinära lägen som Erstes Lage alt. Grosse Lag - Grosses Gewächs. 

Klassificeringen av extraordinära lägen har tre nivåer:

 • VDP. Erste Lage / VDP. Grosse Lage - Grosses Gewächs
 • VDP. Ortswein
 • VDP. Gutswein
 • Erste Lage / Grosse Lage - Grosses Gewächs.
  Detta är den högsta klassificeringen och omfattar i princip Tysklands bästa lägen och viner.  Med nya nämnda 2021 års revidering av vinlagen där man lyfter in klassificeringar av vingårdar/lägen som Erstes och Grosses Gewächs, dvs inför klassificeringar av enskilda vingårdar på premier och grand cru maner borde undergräva VDP's klassificering kan man tycka.  Skall bli intressant och se vad som händer de närmaste åren.

  VDP Rheingau är, sedan hopslagningen med Charta i mars 1999 (se nedan), den organisation som har till uppgift att utveckla och stödja klassisk torr Rheingau-riesling.  Den nya organisationen består av ungefär 50 ledande producenter, som tillsammans representerar ungefär 1/3 av Rheingau's totala vingårdsareal.  Då de bästa producenterna är med så tillhör vinerna Rheingau's (och därmed även Tysklands) bästa viner.  Även om Charta som organisation inte längre finns, så kommer VDP Rheingau även i fortsättningen att introducera Chartaviner - Charta Riesling - varje år.  Samma stränga krav kommer (som förut) att gälla och fortfarande så kommer Chartavinerna ges ut i de speciella mörkbruna flaskorna, med sina speciella kapsyler och etiketter.

  Charta Riesling.  Det som gäller är att vinerna måste vara en 100% Rheingau Riesling av minst Qualitätswein kvalitet med rest socker från 9-18 gram/liter och en syra på minst 7.5 gram/liter.  Dessutom så testas (och godkänns) vinerna sensorisk, förutom den normala kvalitetskontrollen (Amtliche Prüfungsnummer).

  Charta Wein.  Charta var, fram till den slogs ihop med VDP Rheingau, en organisation som omfattande över 30 av Rheingau's bästa vinproducenter och hade till uppgift att främja klassisk Rheingau-riesling.  Då höga krav ställdes för medlemskap och för de viner som "släpptes" ut så tillhörde Chartavinerna Rheingau's bästa viner.  (egentligen tillhör, då vinerna fortfarande kommer att ges ut under VDP Rheingau enligt ovan)  Vinerna fick genomgå blindprovningar och måste där överträffa andra viner från likvärdiga lägen och kategorier.  Vinflaskan och etiketten pryddes med ett romerskt dubbelfönster som symbol.  Vinerna, gjorda på enbart Riesling, var alltid torra till halvtorra, och salufördes som QbA, och QmP (Kabinett och Spätlese).

   


  Druvsorter.
  [  
  Allmänt /  Kvalitetsindelning /  Druvor /  Områden (inkl. karta)  ]

  Det odlas en mängd olika druvsorter i Tyskland och inte alltså bara Riesling som man skulle kunna tro med tanke på den ensidighet som importen till Sverige visar.  Hur som helst så är Riesling både den mest odlade druvsorten och den stora kvalitetsdruvan framför andra, följt av Spätburgunder (Pinot Noir).  Fram till i sluten på 1990-talet var dock Müller-Thurgau den mest odlade druvsorten, men är idag på tredje plats efter blåa Spätburgunder (Pinot Noir).

  Naturligtvis så syns den ökade andelen producerade röda viner även i statistiken för odlade druvor.  Dom blå druvorna har ökat kontinuerligt de senaste 30 åren från 11.4% 1980 till dagens 32.7%.  Spätburgunder har ökat från 3.8% till 11.3% och Dornfelder från nästintill ingenting till 7.1%.

  Druvlistan nedan visar de mest odlade druvsorterna med avseende på areal och gäller för produktionsåret 2020.

  Gröna druvsorter: Blå druvsorter:
   Riesling
   Müller-Thurgau
   Grauburgunder
   Weissburgunder
   Silvaner
   Chardonnay
   Kerner
   Sauvignon Blanc
   Bacchus
   Scheurebe
   Traminer
   Gutedel
   Elbling
   Ortega
   Huxelrebe
   ...
  23.4 %
  11.1 %
  7.1 %
  5.7 %
  4.4 %
  2.3 %
  2.2 %
  1.6 %
  1.6 %
  1.4 %
  1.1 %
  1.1 %
  0.5 %
  0.4 %
  0.4 %
  3.0 %
   Spätburgunder
   Dornfelder
   Portugieser
   Trollinger
   Lemberger
   Schwarzriesling
   Regent
   Merlot
   St. Laurent
   Cabernet Sauvignon
   Acolon
   Domina
   Cabernet Mitos
   Cabernet Dorsa
   Früburgunder
   ...
  11.3 %
  7.1 %
  2.5 %
  2.0 %
  1.9 %
  1.8 %
  1.7 %
  0.8 %
  0.6 %
  0.4 %
  0.4 %
  0.3 %
  0.3 %
  0.3 %
  0.2 %
  1.2 %
  [ Källa: Deutsches Weininstitut (Statistisches Bundesamt) ]

  Riesling är utan tvekan både Tysklands stora druva och en av världens främsta gröna druvsorter.  Faktum är att Riesling troligtvis också har sitt ursprung här.  Första skriftliga referensen härrör från Rheingau och år 1435 då druvan omnämndes som "Riesslingen".  DNA undersökningar har visat att Riesling är en korsning mellan antingen Vitis Sylvestris och Gouais Blanc alternativt en korsning mellan (Vitis Sylvestris x Savagnin) och Gouais Blanc.  Är dessutom världens 12'de mest odlade druvsort och den 5'de mest odlade gröna.  Tyskland ståtar med hela 36% av världens odlingar av Riesling, närmast följt av Rumänien med 10% och USA med drygt 8%.

  Riesling mognar sent (oktober-november) och är oftast den sista druvan som skördas.  Typiskt är dess markerade syra, och den petroleumkaraktär den får under mogning.  En karaktär som beror på förekomsten av norisoprenoiden 1,1,6-trimetyl-1,2-diydronaftalen (TDN), en kemisk förening som har bildas i druvan själv, bl.a. beroende på lång solexponering, och som inte har det minst att göra med ev. skiffer i jordmånen.

  Müller-Thurgau (Rivaner), som länge var den mest odlade variteten (fram till år 2000), är en korsning (från 1882) mellan Riesling och Madeleine Royale.  Länge trodde man att det var en korsning mellan Riesling och Silvaner, även om uppfinnaren själv (Dr Herman Müller-Thurgau) tidigt hävdade motsatsen.

  1882 så korsade nämligen Dr Müller-Thurgau i Geisenheim (där han då var verksam) en mängd olika druvsorter varav en "nr 58" var en korsning mellan Riesling och Sylvaner.  1891 flyttade Dr Müller-Thurgau till Schweitz och tog med sig en samling med korsningar, däribland "nr 58".  1913 så tog druvinspektören August Dern med sig plantor av vad han trodde var "nr 58" från Schweitz tillbaka till Tyskland.  Plantor som döptes till just Müller-Thurgau.  Det finns dock ett brev från just Dr Müller-Thurgau om att Dern's plantor inte inte var resultatet av korsningen mellan Riesling och Sylvaner, något som alltså numera har bekräftats med DNA-teknik.

  1994 bekräftades nämligen Riesling som ena förälder samtigt som man med DNA analys kunde exkludera Sylvaner som den andra.  1996 föreslogs istället Chasselas (Gutedel) som den andra föräldern och 1997 så pekades specifikt Chasselas druvan Admirable de Courtiller ut.   Då detta bestämdes med DNA analys så var det väl avgjort en gång för alla, men icke…  År 2000 fastställdes (kanske slutgiltigt) att Müller-Thurgau är en avkomma från en korsning mellan Riesling och redan nämnda Madeleine Royal.  Chasselas då?  Den referens som användes - som skulle varit Admirable de Courtiller - har nämligen visat sig var just Medeleine Royale.  Kom inte och säg att vetenskap och biologi inte är spännande...

  Fortfarande lever dock felaktigheten (Riesling + Sylvaner) kvar i synonymer som exempelvis Rivaner.  I Nya Zealand kallas druvan till och med för Riesling-Sylvaner.  Hur som helst, denna mediokra druva är tålig och resistent, samtidigt som den ger stora skördar. Karaktäristiskt är en lätt muskatdoft och lägre syra än Risling.

  Silvaner är en gammal druvsort som länge har varit på tillbakagång.  Var en gång den största tyska druvan men odlas nu i ringa utsträckning och framförallt i Franken, där den t.o.m. sedan några år sedan är den mest odlade druvsorten.  Är mer krävande på jordmån än Riesling, men ger milda och trevliga viner, med svag till måttlig syra.

  Kerner är en korsning mellan Riesling och röda Trollinger, som liknar Riesling i kartaktären.  Scheurube är även det en korsning, denna gång mellan Riesling och Silvaner.

  Spätburgunder (Pinot Noir) är världens 10'de mest odlade druvsort och den 6'de mest odlade blåa. Dessutom är den den näst mest odlade druvsorten i Tyskland samtidigt som hela 10% av världens uppodlade areal återfinns här. Endast Frankrike och USA odlar mer Pinot Noir*.

  *Med detta sagt så har man med DNA analys fastslagit att Pinot Noir, Pinot Gris och Pinot Blanc egentligen är olika mutationer av samma druvsort, nämligen druvsorten Pinot.

  Hur som helst, Pinot Noir ger här oftast lätta och milda rödviner, men fylliga storheter har blivit allt vanligare.  Druvsorten dominerar odlingarna i Ahr och Baden, där den står för 65 respektive 33% av den uppodlade arealen.  Ahr's lilla areal göra att druvan främst, efter Baden, odlas i Pfalz, Rheinhessen och Würtemberg.  Baden står ensamt för ungefär hälften av Tysklands uppodlade areal.  Bästa vinerna, och sådana som kan jämföra med exempelvis röda Bourgogner, kommer från Plalz och Rheingau.

  Dornfelder är idag den näst mest odlade blå druvsorten efter Spätburgunder.  Odlas främst i Rheinhessen och Pfalz som tillsammans står för över 80% av den uppodlade arealen av druvan.  Är en korsning, från 1955, mellan Heroldrebe och Helfensteiner (vilka båda i sin tur också är korsningar).

   

  2022-01-27
  © Lars Jonsson